Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Wyst±pili u nas w 2006 roku
Martyna Jakubowicz
Sylwester Szweda

Pawe³ Ma³olepszy
Piotr Krupa
El¿bieta Wojnowska
Barbara Stêpniak-Wilk
Micha³ £anuszka
Tolek Muracki
Antoni Pilch
Jacek Kowalski z Klubem ¦wiêtego Ludwika
Tadeusz Wo¼niak
Lidia Jazgar
Robert Kasprzycki
Pawe³ Orkisz
 
sponsorzy_2006.png