Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

grafika
autor plakatu: Adam Perun

2010_plakat.jpgPlakat nawi±zuje do:
- "rodz±cej siê Europy"

- starej prawdy, ¿e znaczna czê¶æ ballad mówi o mi³o¶ci i kobietach
- wêgierskiego wina
- tego, ¿e ballady uderzaj± do g³owy.

Pierwszy projekt by³ mo¿e nawet piêkniejszy, ale i... zbyt ¶mia³y.  My jeste¶my do¶æ stonowanym festiwalem, a rok 2010 nie powinien byæ rokiem formalnych fajerwerków, zw³aszcza po tych wszystkich powodziach i katastrofach.
Ale popatrzcie Pañstwo, porównajcie...2010_plakat_v1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

  A  tak wygl±da nasz festiwalowy afisz:
ballady2010_afisz_m.jpg

 

 
sponsorzy_2010.png