Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

arty¶ci
W 2010 podczas 5. festiwalu Ballady Europy 2010

wyst±pili - w kolejno¶ci alfabetycznej:

Anna Maria Jopek
Bach3Barden1Band - grupa z Norymbergi (Niemcy)
Brathanki
Dzieñ dobry - zespó³ z Bielska Bia³ej
El¿bieta Wojnowska
Ferenc Sebö - lider zespo³u folkowego z Wêgier
Karolina Leszko
Kinga Rataj
Mikroklimat - zespó³ z okolic Warszawy
Pawe³ Orkisz z zespo³em
Piotr "Kuba" Kubowicz

 

 
sponsorzy_2010.png