Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

arty¶ci
W 2011 roku, podczas 6. "Ballads of Europe"

wyst±pi± - w kolejno¶ci alfabetycznej:

Agnieszka Chrzanowska
zespó³ Do Góry Dnem
Ola Kie³b
grupa Ma³¿eñstwo z rozs±dku
Pawe³ Orkisz
Piotr Polk
zespó³ "Przystanek na ¿±danie"
Kinga Rataj
João de Sousa & Fado Polaco
zespó³ ZORBA

oraz m³odzi balladzi¶ci:
Adrianna Szel±g
Agata Klimczak
Magdalena Krzywda (ze S³awomirem Witkowskim)
Ma³gorzata Langner

£ukasz Majewski
£ukasz Sokó³
Krzysztof Buratyñski

 

 

 
sponsorzy_2011.png