Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

aktualno¶ci
Za nami 8. festiwal "Ballady Europy"

 

orkisz_i_stare_dzwony.jpg

Odbywa³ siê on w dniach 5 - 7 lipca 2013 r na dziedziñcu zamku królewskiego w Niepo³omicach.

Program by³ "oko³oba³tycki", tematem przewodnim by³y pie¶ni ludów pracuj±cych w morzu i zyj±cych woko³o niego.

pi±tek, 5 lipca
ok. 19.15. Otwarcie
19.30 Koncert "Bujanie na fali"
koncert ballad ¿eglarskich
udzia³ wziêli: 
Miros³aw Kowalewski & Zb. Murawski
Waldemar Mieczkowski & J. Ronkiewicz & A. Rzepczyñski
Dominika ¯ukowska i Andrzej Korycki
Ryszard Muzaj &
Marek Szurawski
czyli Stare Dzwony (bez J. Porêbskiego)

sobota, 6 lipca 
15.00- 16.45 "Mlode ballady"
(Wiktoria Oliwa, Konrad Chlebda, Iga Rudnicka, Adrianna Szel±g i in)
wstêp wolny

18.00-19.15 Koncert  pt.
"Ballady litewskie"
Arnoldas Jalianiauskas i Indrė Dirgėlaitė
wstêp wolny

19.30- 22.00 cd.  pt. 
"Ballady kaszubskie i gdañskie"
- Pawe³ Ruszkowski
zespó³ Formacja
Lech Makowiecki i grupa Zayazd 

sobotnia noc, ok. 22.30 
"Nocne balladowanie z Paw³em Orkiszem"

niedziela, 7 lipcawieczorny blok koncertowy
17.30-18.30 Koncert  pt.
Bombonierka z Jêdrusik"
- Basia Stêpniak Wilk z zespo³em
19.00-20.15 koncert  
"Jêdrusik po Cichu" 
piosenki Kaliny Jêdrusik ¶piewa Karolina Cicha z zesp.
20.30-21.45 Opowie¶æ o Szwecji"
- Vivian Buczek (Szwecja) z zespo³em
Niedzielny program przygotowa³a Agencja Artystyczna GAP UEK w Krakowie.

Pogoda dopisa³a, przez wszystkie trzy dni mieli¶my pogodne, ciep³e wieczory.
Nasi go¶cie wyje¿d¿ali zachwyceni nastrojem, bogatym programem, urokiem tego niezwyk³ego dziedziñca i zapachem puszczy niepo³omickiej.

Kolejny festiwal w dniach 18-20 lipca 2014 roku.
Zmieniamy na trzeci weekend miesiaca, ¿eby nasz termin nie zbiega³ siê Festiwalem Kultury ¯ydowskiej w Krakowie i Dniami Wieliczki.
* * *

 
sponsorzy_2013.png