Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Kuba Michalski
kuba_michalski.jpgPolski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, urodzony w 1963, w Warszawie . Zwyciê¿y³ w (w duecie z Justyn± Bacz) Festiwalu Pie¶ni Leonarda Cohena (1984), dwukrotnie wyró¿niony na OPPA. W latach 90. XX wieku wspó³za³o¿yciel (z ¿on± Anet±) zespo³u Cotton Cat, z którym nagra³ cztery p³yty. Komponuje piosenki do tekstów w³asnych, oraz cudzych wierszy (m.in. Roberta Burnsa, Guillaume'a Apollinaire'a, Anny Piwkowskiej). Wystêpuje z Cotton Cat oraz z programami solowymi po¶wiêconymi balladom Leonarda Cohena i Jacka Kaczmarskiego. W 2007 roku wyda³ p³ytê z piosenkami Jacka Kaczmarskiego.