Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Dzidka Muzolf
img_7707.png Jest to kobieta o bardzo wielu talentach - nie tylko ¶piewa, równie¿ pisze teksty, komponuje muzykê, ale równie¿ nie boi siê tworzyæ poezji. Gatunek muzyczny w jakim siê porusza to piosenka literacka z pogranicza jazzu. Od 1995 roku wystêpowa³a w krakowskim kabarecie Zielone Szkie³ko, a nastepnie na Scenie Muzyczno-Literackiej Azyl. Na swoim koncie ma wiele wyró¿nieñ i nagród, m.in. Grand Prix i pierwsze miejsca m.in.: Oran¿eria – Radzyñ Podlaski ’98, Grand Prix i nagroda za teksty: Festiwal Piosenki Artystycznej – Rybnik ’99; czy te¿ III miejsce i presti¿ow± Nagrodê im. Wojtka Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie w 1999 r. Oprócz tego wielokrotnie zapraszana i nagradzana na FAMIE w ¦winouj¶ciu.