Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Dariusz Wasilewski

dariusz_m.jpgAutor tekstów, t³umacz, kompozytor, gitarzysta, wokalista. Jest twórc± muzyki do filmów dokumentalnych i przedstawieñ teatralnych (TVP1, TVP2, Teatr Stara Prochownia, Teatr Nowy). W 1988 r. Ma³gorzata Duda ¶piewaj±ca jego piosenkê pt. "Ach, mój panie" zdoby³a III nagrodê na Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu. Laureat Festiwalu Interpretacje w Warszawie w 1989 r. (III nagroda). Kierownik muzyczny Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lubinie w 1991 r. W 1992 roku wyda³ p³ytê "Rafa³a Wojaczka Ballady Bezbo¿ne". W 2004 roku jego interpretacje piosenek Paolo Conte, ukaza³y sie na sk³adance 46xConte. W 2007 wyda³ p³ytê z w³asnymi (i Jerzego Menela) t³umaczeniami piosenek Jacquesa Brela.