Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Klaudyna Wlaz³o
klaudyna.jpg

Klaudyna Wlaz³o – m³oda m³oda, utalentowana dziewczyna. Uczennica klasy wokalnej u pani prof. Ewy Kowalczyk w Pañstwowej Szkole Muzycznej II st. im. W³adys³awa ¯eleñskiego w Krakowie.

Wspó³pracuje z Andrzejem Zaryckim.

Laureatka wielu przegl±dów m³odzie¿owych województwa ma³opolskiego.

Wystêpowa³a na Festiwalu im. Agnieszki Osieckiej.

W roku 2008 wyst±pi³a w Piwnicy pod  Baranami.