Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Karolina Leszko
karolinaleszko.jpg

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach (Wydzia³ Jazzu i Muzyki Estradowej, specjalno¶æ: wokalistyka jazzowa)>
Lauretka Festiwalu im. Marka Grechuty KOROWÓD 2009.
Jak diament zab³ysnê³a na wielkim koncercie „Magia ob³oków“, po¶wiêconym pamiêci Marka Grechuty, 9 pa¼dziernika 2009 roku, w kolejn± rocznicê ¶mierci Mistrza.

¦piewa, bo kocha to najbardziej na  ¶wiecie – napisa³a nam o sobie.

(Prosimy nie myliæ jej z inn± spiewaj±c± dziewczyn± o tym samym nazwisku. Tamta, brunetka, wyst±pi³a kiedy¶ w "Szansie na sukces")