Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Krzysztof Buratyñski

k.buratynski1.jpgKrzysztof Buratyñski - 20-letni student II roku Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu klasycznego.
Debiutowa³ zwyciêstwem na festiwalu „¯ycio¶piewanie”, organizowanym przez Scenê Têcza, zdoby³ pierwsze wyró¿nienie na Grechuta Festival Kraków 2010, zosta³ wybrany jedn±
z Siedmiu Nadziei Krakowa 2011
w plebiscycie organizowanym przez portal mmkrakow.pl. W grudniu 2010 mia³a miejsce premiera jego autorskiego spektaklu muzycznego
"Z zegarkiem na sercu".

Kompozytor, aran¿er, wokalista, multiinstrumentalista (fortepian, organy, gitara, bas, instrumenty elektroniczne).
Tworzy muzykê o bardzo szerokim wachlarzu barw, klimatów, brzmieñ, siêga zarówno do muzyki klasycznej, jak i elektronicznej, do rocka i folku, ¶piewa subtelne ballady, jak i rock'n'roll.

  k.buratynski2.jpg