Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Wyst±pili u nas w 2007 roku
Maciej Zembaty z zespo³em
Kuba Michalski
Pawe³ Orkisz z zespo³em
£ukasz Sokó³
Marcin Urban
Micha³ £anuszka
Anna Polony
Alosza Awdiejew
6 bardów rosyjskich wystêpuj±cych wspólnie w projekcie „Pie¶ni naszego wieku” (Witalij i Wiktor Miszczukowie, Dmitrij Bogdanow, Konstatin Tarasow oraz Galina Chomczikowa)
Barbara Stêpniak-Wilk z zespo³em,
Tolek Muracki
Stare Dobre Ma³¿eñstwo