Monday, 26 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Agnieszka Fatyga

Agnieszka Fatyga – aktorka, wokalistka, pianistka, pisze teksty, komponuje.
£±czy gruntowne klasyczne przygotowanie akademickie (dyplom aktorski, operowy i pianistyczny) z wszechstronn± praktyk± sceniczn±, estradow± (koncerty z orkiestrami krajowymi i zagranicznymi), a nawet kabaretow± – „Maria Callas i Louis  de Funes w jednym”.

Fenomen wokalny: ¶piewa repertuar od rockowych songów Brechta, przez piosenkê literack±, romanse rosyjskie, piosenki musicalowe (New York, New York, Kabaret) po najbardziej karko³omne arie operowe (od mezzosopranowej Carmen Bizeta, przez sopranow± Violettê z „Traviaty” Verdiego, po najtrudniejsze partie koloraturowe, jak: Królowa Nocy z „Czarodziejskiego Fletu” W.A. Mozarta, Gilda z „Rigoletta” G. Verdiego i inne).Laureatka wielu nagród, jak m.in.: „Z³oty Ekran”, Nagroda im. S. Wyspiañskiego,  Nagroda Indywidualna Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, Nagroda dla Najzabawniejszej Aktorki w plebiscycie publiczno¶ci na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Przyjemnych w £odzi. 
Wystêpuje z recitalami w Niemczech, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Islandii, Szwecji, USA, Kanadzie, Australii.