Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Relacja dzieñ II - sobota, 19.07.2008

Drugi dzieñ festiwalowy rozpocz±³ siê od koncertu "piosenki Jacka Kaczmarskiego", który poprowadzi³ Marcin Urban. W koncercie wziêli udzia³: Eliza Banasik z Gdañska, Apolinary Polek oraz Piotr Zadro¿ny.