Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

koncerty
Koncerty "Ballads of Europe" 2009

             17 lipca (pi±tek)  

19.30 – Otwarcie festiwalu
19.45-22.30 – „Wieczór angielski”
udzia³ bior±: Jarek Ziêtek z zespo³em
                       Dzidka Muzolf z zespo³em
                       Apolinary Polek
                       Pete Morton (Anglia)
                       Stanis³aw Soyka (sonety Szekspira)
prowadzenie: Pawe³ Orkisz
zob. opis "Wieczoru angielskiego"
                                              

23.00-2.00 – nocne balladowanie:
Piotr Krupa z zespo³em
Grzegorz Marchowski
Dzidka Muzolf (w³asny repertuar)
Apolinary Polek (w³asny repertuar)
Maria Krawczyk z zespo³em

   
              18 lipca (sobota)

17.00-19.00– „Poetessy”
udzia³ bior±:  El¿bieta Adamiak, Basia Stêpniak-Wilk, Anna Treter
oraz m³ode wokalistki: Natalia Orkisz, Klaudyna Wlaz³o, Anna Wójciak   
prowadzenie: Marcin Urban
zob. opis koncertu "Poetessy"


20.00-22.30 – „Wieczór francuski”
koncert piosenek francuskich: G. Brassens, J. Brel, E. Piaf, S. Gainsbourg, G. Mustaki... g³ównie w t³umaczeniach Jerzego Menela  
udzia³ bior±:  Joanna Rawik
oraz  Justyna Bacz,
Piotr Bakal
Antoni Muracki
Dorota Wasilewska,
Dariusz Wasilewski,
Stanis³aw Waszak,
Jan Jakub Nale¿yty, 
  akompaniuje zespól muzyczny (piano, kontrabas, perkusja, 2 gitary, akordeon)
prowadzenie: Tolek Muracki
zob. opis "Wieczoru francuskiego"

23.00-2.00 – nocne balladowanie
 Piotr Bakal z zespo³em
 Dorota Wasilewska
 Justyna Bacz
 Antoni Muracki

 
           19 lipca (niedziela)

14.00-15.55 projekcja rosyjskiego filmu "Dwie godziny z bardami"

16.00-18.00 – „Polskie piosenki kresowe”
udzia³ bior±:  Kazimierz Madej i arty¶ci krakowskiego „Loch Camelot
zob. opis koncertu polskich piesni kresowych
 
18.15-19.15 projekcja filmu "Bu³at Okud¿awa"

19.30 – 22.15 - Galowy Koncert Festiwalowy

udzia³ bior±:   
Pawe³ Orkisz z zespo³em
Robert Kasprzycki z zespo³em
Andrzej Korycki i Dominika ¯ukowska
Jan Jakub Nale¿yty
zespó³ Czerwony Tulipan   
prowadzenie: Izabela Drobotowicz-Orkisz
zob. opis Koncertu Galowego
   

 

 
sponsorzy_2009.png