Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

arty¶ci
W 2013 roku, podczas 8. Ballads of Europe
wyst±pili - w kolejno¶ci alfabetycznej:


Arnoldas Jalianiauskas & Indre Dirgelaite (Litwa)
Vivian Buczek (Szwecja)
Karolina Cicha z zespo³em
Korycki Andrzej & Dominika ¯ukowska
Kowalewski Miros³aw & Zbigniew Murawski

Makowiecki Lech z zespo³em Zayazd

Muzaj
Ryszard
Mieczkowski Waldemar & Jacek Ronkiewicz + Olek Rzepczyñski
Pawe³ Orkisz

Pawe³ Ruszkowski
Basia Stêpniak-Wilk z zespo³em
Szurawski Marek
zespó³ Formacja

oraz w koncercie "M³ode ballady":
Adrianna Szel±g
Iga Rudnicka
Wiktoria Oliwa
Konrad Chlebda
oraz
ze Studia Piosenki w Szczawie:
Justyna Opyd, Klaudia Opyd,
Patrycja Wiêc³awek, Ewelina Syjut,
Weronika Myjak, Angelika Myjak,
Marcelina Gardoñ, Alina Krzak,
Pawe³ Wysowski

 
sponsorzy_2013.png