Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Zobacz fotografie i minifilmy - 5. festiwal Ballady Europy 2010

galeria fotografii - Marek Sendek
  galeria fotografii - Bogus³aw Trzaska - nieco pó¼niej :-)

filmy  - Wieczór Wêgierski:
rozpoczêcie koncertu - Patrycja Paszt i Pawe³ Orkisz
Ferenc Sebö z zespo³em 2
Ferenc Sebö z zespo³em 3
Ferenc Sebö z zespo³em 4
Ferenc Sebö z zespo³em 5
Ferenc Sebö z zespo³em 6
Ferenc Sebö i Brathanki - "Czerwone korale"
Ferenc Sebö i Brathanki - "Siebie dam po ¶lubie"

filmy  - koncert "Klimaty":
Mikroklimat - Zaproszenie
Mikroklimat - W drodze do dnia
Mikroklimat - Wo³anie do kogo¶ na ¶wiecie
Kinga Rataj - fado "Transparente"
Kinga Rataj - ¦wiat³o bez cienia
  Anna Maria Jopek - nieco pó¼niej :-)
  Anna Maria Jopek - nieco pó¼niej :-)
  Anna Maria Jopek - ni
eco pó¼niej :-)
* * *
piosenki z nocnego balladowania, ¶piewanki z publiczno¶ci±
  Pawe³ Orkisz - Nie ma na ¶wiecie sprawiedliwo¶ci (muz. B.Dylan)
  Pawe³ Orkisz - Przerwa w podró¿y
  Pawe³ Orkisz - A.S. Puszkin
  Pawe³ Orkisz - Tañcz mnie po mi³osci kres
  Pawe³ Orkisz - Hallelujah
  Pawe³ Orkisz - Inny poci±g

filmy - koncert  "Dzieñ dobry, panie Marku":
Karolina Leszko - Gdziekolwiek
Karolina Leszko - Twoja d³oñ
zespó³ Dzieñ Dobry - piosenka "Dzieñ dobry, panie Marku"
zespó³ Dzieñ Dobry - "Per³y"
zespó³ Dzieñ dobry - Bêdziesz moj± pani±
zespó³ Dzieñ dobry - Nie udzielaj mi rad
zespó³ Dzieñ dobry - Siódme niebo

filmy - Wieczór niemiecki:
Piotr "Kuba" Kubowicz - Znowu Ciê wo³am, Jasny Panie
Piotr "Kuba" Kubowicz - Gdy umrê w Tobie, co siê stanie
El¿bieta Wojnowska - Legenda o martwym ¿o³nierzu
El¿bieta Wojnowska - Okropna pie¶ñ o Mackie Majchrze
El¿bieta Wojnowska - Jenny Piratka czyli marzenia pomywaczki
B3B1B (Norymberga) - Hallo
B3B1B (Norymberga) - Eiszeit
B3B1B (Norymberga) - Cargo (Schweine nach Berlin)

Uwaga: filmy udostêpnili¶my dziêki uprzejmo¶ci organizatorów, artystów i Telewizji Tczew "TeTka".

 
sponsorzy_start_2012.png