Friday, 23 June 2017
 
 
Start
8. Ballady Europy 2013
7. Ballady Europy 2012
6. Ballady Europy 2011
5. Ballady Europy 2010
4. Ballady Europy 2009
3. Ballady Europy 2008
2. Ballady Europy 2007
1 Ballady Europy 2006
Co to jest ballada?
Arty¶ci festiwalu
Informacje dla sponsorów
Galeria foto + film
Ballady w mp3
Ciekawe linki

Ada Szel±g

ada_szelag.jpg
(ur. 1991, z Krakowa)

Uczy siê gry na gitarze (czwarta klasa II stopnia) w ZPSM im. Mieczys³awa Kar³owicza w Krakowie. Jest równie¿ uczennic± Krakowskiej Szko³y Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w klasie wokalnej. Wystêpuje z m³odym zespo³em jazzowo-bluesowym Vacancy, ale równie¿ solowo, na ró¿nych festiwalach (Studencki Festiwal Piosenek Kaczmarskiego, ¯ycio¶piewanie, Festiwal Ma³ych Form Teatralnych czy Festiwal Piosenki Francuskiej).
Poza muzyk± studiuje na pierwszym roku Stomatologii Collegium Medicum UJ.

Wyst±pi w 2011 roku, w koncercie "M³ode ballady".